Hartelijk welkom op Camping Den Molinshoeve.

Om het verblijf op onze camping voor alle gasten zo prettig mogelijk te laten verlopen hebben wij een reglement opgesteld.
Camping Den Molinshoeve is aangesloten bij RECRON. Hierdoor hanteren wij naast ons camping reglement, de algemene RECRON-voorwaarden.

Reserveren

De overeenkomst tussen Camping Den Molinshoeve en recreant komt tot stand op het moment dat Camping Den Molinshoeve de reserveringsbevestiging -tevens zijnde de factuur- per post of per e-mail aan u heeft verzonden, met dien verstande dat u de bevestiging binnen 10 dagen zult ontvangen. Camping Den Molinshoeve behoudt zich het recht een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren.

Camping Den Molinshoeve is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van recreant wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. De recreant dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct, binnen 48 uur, aan Camping Den Molinshoeve te worden doorgegeven.

De recreant zal aan Camping Den Molinshoeve binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel) betaling voldoen. Camping Den Molinshoeve is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien Camping Den Molinshoeve niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. Camping Den Molinshoeve heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde kampeerplaats zonder nadere berichtgeving aan recreant vrij te geven aan anderen en aan de recreant de kosten voor annulering in rekening te brengen.

Camping Den Molinshoeve heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het reglement wordt geschonden.

Aankomst en vertrek

Bij aankomst, tussen 13.30 en 17.30 uur, moet u zich melden bij de receptie. Op de dag van aankomst is uw plek beschikbaar vanaf 13.30 uur. Op de dag van vertrek moet uw plaats uiterlijk om 11.00 uur leeg en opgeruimd zijn. Geeft u hieraan geen gehoor dan brengen wij daarvoor kosten in rekening.

Per kampeerplaats is er één kampeermiddel toegestaan. Het bijzetten van één tentje, kleiner dan 5 m2 is geen probleem.
Uw kampeermiddel kunt u opbouwen op de aangewezen plaats en in de juiste positie. Indien uw kampeermiddel niet correct geplaatst is kunnen wij u verzoeken deze te verplaatsen. U dient hier gehoor aan te geven. Weigert u uw kampeermiddel te verplaatsen, dan heeft Camping Den Molinshoeve het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. U ontvangt geen restitutie van het betaalde kampeergeld.

Kampeert u met een camper op een Hoeve of Panorama plaats dan dient deze gedurende het verblijf op de plaats te blijven staan.
Als u langer bij ons wilt verblijven vragen wij u dat zo vroeg mogelijk aan te geven. Wij proberen om uw verblijf op dezelfde kampeerplaats voort te zetten. Mocht dat niet lukken, dan zoeken wij een andere kampeerplaats voor u.

Als u besluit later aan te komen of eerder weg te gaan dan de datum die op uw reservering staat aangegeven wordt het totale bedrag van de factuur van uw oorspronkelijke reservering in rekening gebracht. Over het reeds betaalde kampeergeld ontvangt u geen restitutie.

Als u van de camping verwijderd wordt ontvangt u geen restitutie van het betaalde kampeergeld.
Het is niet toegestaan uw kampeermiddel aan anderen dan in de overeenkomst genoemde personen te verhuren, tenzij hierover met de camping-eigenaar anders is overeengekomen.

De grasmat

Wij proberen de grasmat zo goed mogelijk te verzorgen voor jou én de gast na jou. Daarom is het niet toegestaan om plastic, zeilen, dicht gevlochten matten (worteldoek) en andere verstikkende materialen onder luifels en voortenten te leggen. Let op: Onder een extra luifel aan een voortent, tent of vouwwagen mag geen enkele bekleding op het gras worden gelegd.

Annuleren

Annuleren van uw vakantie is al vervelend genoeg. Zorg er daarom voor dat u een annuleringsverzekering heeft afgesloten. Bij annulering hanteren wij Artikel 6 van de Recron voorwaarden toeristische plaatsen, laatste versie. Bij annulering betaalt u een vergoeding aan camping Den Molinshoeve.

Vervoer en toegang

Voor ieders veiligheid mogen auto’s en motoren niet harder rijden dan 15 km/uur. Voor het in- en uitladen van bagage en/of boodschappen kunt u de auto even bij uw kampeermiddel parkeren. Daarna mag u de auto parkeren op de parkeerplaats.
Alleen bij de kampeerplaatsen 86 t/m 91 en 1 t/m 20 mag 1 auto bij uw kampeermiddel blijven staan. Als het weer het niet toelaat om uw auto bij uw kampeermiddel te plaatsen dan dient u uw auto op het parkeerterrein te parkeren.
De doorgang is tussen 23.00 uur en 7.00 uur gesloten. U kunt wel op ieder moment, te voet of met de fiets, via het hek de camping verlaten en weer terug keren. In noodgevallen zijn wij te bereiken op telefoonnummer 0031 (0)117 391674

Rust

Het gebruik van radio, TV, muziekinstrumenten of andere geluidsoverbrengende toestellen is toegestaan mits u andere gasten hier geen overlast mee bezorgd. Houdt u er rekening mee dat wij tussen 22.30 uur en 8.00 uur de rust op de camping in acht nemen. Geluiden van radio en/of t.v. mogen voor uw mede recreanten niet hoorbaar zijn. Op ons verzoek dient u het geluid aan te passen.

Extra personen

Personen die gedurende het gehele verblijf aanwezig zijn of die een aantal nachten bij u overnachten, dienen voor aankomst aangemeld te worden bij de receptie, zodat deze geregistreerd kunnen worden. Zij dienen het verschuldigde bedrag te voldoen. U bent als recreant verantwoordelijk voor het gedrag van uw logees. Gasten met een seizoenplaats of naseizoenplaats die hun kampeermiddel ter beschikking stellen aan bekenden, moeten dat van te voren melden bij de receptie en het geldende tarief voldoen.

Bezoekers/visite

Bezoekers moeten vooraf aan het bezoek aangemeld worden bij de receptie. Zij zijn, ongeacht de duur van het bezoek, het geldende bezoekers tarief verschuldigd. Bezoekers kunnen parkeren op de parkeerplaatsen bij de ingang van de camping. U bent als recreant verantwoordelijk voor het gedrag van uw bezoekers/visite.

Afvalverwerking

Het huisvuil kan gedeponeerd worden in de containers bij het centraal afvaldepot (bij de hoek van de schuur). Hier vindt u tevens containers voor groenafval, papier, plastic en glas. Het karton graag platvouwen voordat u het in de container stopt. Het is niet toegestaan om uw afvalwater (middels de afvoerslang van het vuilwater) op het gras of in de bebossing weg te laten lopen.

Campers kunnen hun vuil water lozen in het afvalwaterlozing punt in de buurt van het toiletgebouw. Het legen van chemische toiletten is alleen toegestaan in de stortplaats voor chemische toiletten aan de zijkant van het toilet gebouw.

Huisdieren

Honden zijn toegestaan. Zij moeten altijd, ook bij uw kampeermiddel, aangelijnd zijn en buiten het camping terrein worden uitgelaten. Als uw hond per abuis toch zijn behoefte doet op het camping terrein dan dient u de uitwerpselen op te ruimen. De speelplaatsen en toiletgebouwen zijn verboden gebied voor honden. Het plaatsen van een hek of gaas rondom uw kampeermiddel is niet toegestaan.

(Toilet-)gebouwen en wasserette

De toiletgebouwen worden door ons zo schoon mogelijk gehouden. Werkt u er s.v.p. aan mee dat het zo blijft. In de toiletgebouwen en wasserette mag niet gerookt worden. Wilt u er op letten dat de toiletgebouwen en de buitenkranen geen speelplekken voor kinderen worden. De wasmachine en de droogtrommel werken op munten en zijn te koop bij de receptie. Een wasmunt kost € 5,00 incl. waspoeder, een droogtrommelmunt kost € 3,00. De wasserette is open van 8.00 uur tot 22.00 uur. Het betreden van de schuren op de camping is ten strengste verboden voor recreanten en/of bezoekers. De landbouwschuur is alleen geopend voor activiteiten die door de camping zijn aangegeven.

Algemeen kamperen

Indien u uw elektrische auto wilt opladen via onze elektriciteit voorzieningen dan vragen wij hier een vergoeding voor.

Het plaatsen van een partytent bij uw caravan is niet toegestaan evenals het aanbouwen van een schuurtje of iets van dien aard. Een tarp mag wel.

Op uw kampeerplaats kunt u gebruik maken van ons gratis WiFi netwerk. U ontvangt een voucher per boeking die geschikt is voor alle personen op de boeking. Het netwerk is niet geschikt voor het downloaden van muziek of films en voor het verzenden en ontvangen van grote bestanden. Televisie kijken via de internetverbinding is eveneens zeer beperkt mogelijk.

Als u wilt barbecuen is dat geen probleem, mits het op veilige wijze gebeurt en andere mede recreanten geen overlast bezorgd. Houd altijd een brandblusser of een emmer water bij de hand. Het is absoluut verboden om open vuur te maken, zoals een kampvuur. Ook vuurkorven en vuurpotten zijn verboden i.v.m. brandgevaar en beschadigingen van het gras.

In verband met brandgevaar adviseren wij bij uw caravan of tent een goedgekeurde brandblusser van minimaal 2 kg. te hebben. De gasfles in uw kampeermiddel mag niet ouder zijn dan 5 jaar en de gasslang niet ouder dan 2 jaar.

In de schuur tegenover de receptie is er een mogelijkheid om gedurende uw verblijf uw fiets te stallen en op te laden. In verband met de veiligheid sluiten we in de nacht alle accu’s af van de stroomvoorziening. De skelters en kinderfietsjes zijn voor algemeen gebruik maar niet voor volwassenen. Het is niet toegestaan deze bij uw kampeermiddel te plaatsen of te laten staan. In de avond dient u skelters en/of fietsjes waar uw kind mee heeft gespeeld terug in de schuur te plaatsen.

De actuele tijden zijn aangegeven op het informatiebord bij de deur van de receptie. In de weekenden zijn er aangepaste tijden. Tussen 12.00 en 13.30 is de receptie gesloten.

Camping Den Molinshoeve is niet verantwoordelijk voor enige schade aan eigendommen van recreanten of derden alsmede voor ongevallen die recreanten, logees of bezoekers overkomen.

Iedere recreant en bezoeker is verplicht zich aan de door de camping vastgestelde regels, vastgesteld in o.a. het kampeerreglement, te houden en algemeen geldende omgangsvormen in acht te nemen. Camping Den Molinshoeve heeft het recht de recreant en zijn reisgenoten per direct van de camping te (laten) verwijderen, indien de regels worden overtreden en/of aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd. Recreant heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het factuurbedrag.

In alle gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien, is het aan de camping Den Molinshoeve voorbehouden aanvullende maatregelen te treffen of beslissingen te nemen. Het is aan camping Den Molinshoeve ook voorbehouden om uitzonderingen op deze regels toe te staan. In geval van vragen, opmerkingen of onduidelijkheden kunt u altijd bij ons terecht. Schroomt u in voorkomende gevallen niet ons even aan te spreken.

Wij wensen u een fijn verblijf toe op camping Den Molinshoeve en als er iets is waarmee we u van dienst kunnen zijn, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Camping Den Molinshoeve